(1/5)  

11 marca 2018

 1/5 

 

Zmiany w zarządzie KGHM

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź odwołała prezesa Radosława Domagalskiego‑Łabędzkiego i wiceprezesa Michała Jezioro. Obowiązki prezesa zarządu powierzono wiceprezesowi do spraw rozwoju Rafałowi Pawełczakowi. Na 15 marca zaplanowane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM, które ma dokonać zmian w składzie rady nadzorczej spółki. Artykuł serwisu wPolityce.pl i serwisu rmf24.pl

wpolityce.plrmf24.pl


//