4 października 2017

 2/5 

 

USA wydalają 15 kubańskich dyplomatów

Amerykański Departament Stanu poinformował, że 15 kubańskich dyplomatów zostanie wydalonych z ambasady Kuby w Waszyngtonie. Dyplomaci nie zostali uznani za "persona non grata", ich wydalenie ma wyrównać liczebność personelu dyplomatycznego Kuby w Stanach Zjednoczonych z liczebnością personelu USA na Kubie. Artykuł serwisu rmf24.pl

rmf24.pl


//