(3/5)  

15 lipca 2017

 3/5 

 

Pozew zbiorowy opiekunów osób niepełnosprawnych

Grupa kilkudziesięciu opiekunów osób niepełnosprawnych złożyła do sądu wniosek wzywający Skarb Państwa do próby ugody w sprawie wypłat świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób, u których niepełnosprawność pojawiła się po osiągnięciu dorosłości. Sprawa ma być rozpoznana 10 sierpnia, do tego czasu możliwe jest dołączenie do pozwu zbiorowego kolejnych osób. Artykuł serwisu wp.pl

wp.pl


//