6 grudnia 2017

 7/9 

 

Agencja do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje o projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która nakłada na szpitale obowiązek monitorowania jakości leczenia i przekazywania danych klinicznych i danych z rejestrów zdarzeń niepożądanych do specjalnie powołanej Agencji do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta. Agencja ta ma kompleksowo monitorować i czuwać nad jakością opieki zdrowotnej w Polsce. Artykuł serwisu rmf24.pl

rmf24.pl


//